Игри

Информация за страница Самоков

Самоков е град в Западна България, Софийска област. От столицата населеното място отстои на 55 километра разстояние, както и на 8 км от планинския зимен курорт Боровец. Също така градът изпълнява функциите на административен център на едноименната община. В областта това населено място е най-голямо по площ и брой на местното население. Няколко на брой са планините, между които е разположена Самоковската котловина. Височината над морското равнище пък се равнява на 950 метра. Водите на река Искър заедно с нейните притоци текът в самото сърце на котловината. По форма тя е неправилна и двуделна. Градът пък се намира от язовир Искър само на 12 км разстояние, а до минералните извори на Сапарева баня разстоянието е 29 километра. През няколко етапа преминава геоложката история на града, която е обект на непрестанен интерес и изследвания. Релефът е създаден още в далечното минало в резултат на вертикалните и хоризонтални движения на земната кора, като впоследствие егзогенните процеси я моделират окончателно.

   По своята същност котловината представлява наложена периферна депресия с потънала по система разседи. През епохата на плиоцена на това място е разливало водите си сладководно езеро, като именно от тази епоха започва да се наблюдава утайката на мощни ледникови образования. Релефообразуващите процеси обаче не датират единствено от дълбока древност – голяма част от тях са протекли в наши дни. В средата на тази котловина се издигат възвишения, които по произход са тевтонски. Възвишението Ридо днес е превърнато от местното население на Самоков в крайградски парк, който има продължение към връх Дъбова глава. Той е висок 1127 метра и представлява един от многобройните предпланински склонове на Рила планина. Макар че към настоящия момент върхът е гол, в миналото е покрит от гъста и трудно проходима гора от дъбове. Именно наличието на гората става причина върхът да носи сегашното си име. Високият 1100 метра връх Борич се намира на съвсем близко разстояние, а от другата страна е Продановския рид. Името си този рид получава благодарение на близостта на съседното село Продановци. В климатично отношение градът се характеризира с немного горещо лято и студен и продължителен зимен сезон.

    Климатът на Самоков до голяма степен се определя от неговото местонахождение. Слънчевото греене има висок процент продължителност, а от време навреме се появяват и мъгли. Това климатично явление обаче е сравнително рядко, ето защо местното население не може да се оплаче от постоянното им присъствие. В по-голямата си част климатът е предимно умерено-континентален, като едновременно това е силно повлиян от присъствието на планините. Благодарение на планинската естествена преграда градът е сигурно и надеждно защитен от бурните ветрове и снеговалежите. Котловината, в която е разположено населеното място, е сравнително богат на води район. Палакария и Шипонаица са два от притоците на река Искър, която се отводнява там. Местността Лаго пък се намира покрай града непосредствено преди реката. Това е местност, която се характеризира с широчина от около 300 метра и път с остри и влаголюбиви гори. Йончево езеро и Страшно езеро пък са две от най-красивите езера в Рила,като в миналото са любимо място на живописеца Христо Йончев – Кискарец.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker